Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Animals de companyia

Animals de companyia

Tornar Imprimir

S'entén per animals de companyia aquells que, sent domèstics o silvestres, autòctons o exòtics (gossos, gats, cavalls, cabres, ovelles, porcs, vaques, amfibis, peixos, aus i rèptils) són mantinguts per les persones amb la finalitat de viure amb ells, amb fins educatius, socials o lúdics, assumint les responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que existisca activitat lucrativa alguna sobre ells.

La Llei 4/1994, de la Generalitat valenciana, regula tot allò relacionat amb els animals de companyia (DOGV 2.307 de 11/07/1994).

OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS I/O POSSEIDORS D'ANIMALS DE COMPANYIA

→ Inscriure l'animal en el Cens Municipal d'Animals de Companyia
→ Identificar als gossos mitjançant la implantació del microxip i inscripció en el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal, RIVIA
→ Mantindre l'animal en adequades condicions higièniques i sanitàries, essent la vacunació antiràbica obligatòria.
→ Si l'animal és de raça potencialment perillosa, hauràs de sol·licitar llicència municipal administrativa per a la seua tinença.
→ En la via pública els gossos han d'anar obligatòriament amb corretja i collar amb la xapa de control sanitari. A més si el gos pertany a una raça potencialment perillosa haurà de portar el boç.
→ Pren les mesures necessàries perquè el teu animal no moleste el veïnat.
→ Vigila les defecacions en la via pública. En cas que es produisquen hauràs de retirar-les immediatament i dipositar-les en el contenidor de fem més pròxim.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es