Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Animals de companyia

Registre cens animals

Tornar Imprimir

INSCRIPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA EN EL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA

La inscripció d'un animal de companyia al Cens Municipal d'Animals de Companyia és obligatòria essent considerada la no-inscripció com a infracció LLEU (article 25.1.a. de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Protecció dels Animals de Companyia), cosa que pot comportar una sanció de 30,05 fins a 601,01 €.

En el cas d'animals potencialment perillosos, previ a la inscripció en el cens municipal caldrà obtenir la llicència administrativa que autoritze la seua tinença, segons l'establert a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

TERMINI PER A CENSAR L'ANIMAL

Dins del termini de 30 dies comptats a partir de la data de naixement, adquisició o de canvi de residència de l'animal.


TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPAYIA

Registre general de l'Ajuntament (segona planta), en horari d'atenció al públic.

La inscripció en el cens municipal és gratuïta i es fa de manera immediata.

En cas de necessitar assessorament per a la complimentació de la documentació, cal sol·licitar cita prèvia amb la tècnica municipal de medi ambient (horari d'atenció al públic dimarts i dimecres de 10,30 a 14,00 hores).

BAIXA D'UN ANIMAL EN EL CENS MUNICIPAL

En cas de mort, pèrdua, venda, donació, robatori o canvi de domicili, cal tramitar la baixa de l'animal en el cens municipal, justificant-hi la causa de la baixa, açò és:
- Fotocòpia del certificat expedit pel veterinari en el que es dona compte de la mort de l'animal
- Fotocòpia de la denúncia de pèrdua o robatori
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de baixa en el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal, RIVIA.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es